ReadyPlanet.com

dot dot


คลิก เพื่อเข้าสูหมวดสินค้า
Wall mount
Qnap
Synology
MSI GAMING SERIES
WD My Cloud


บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จำกัด จำจำหน่าย Wall Mount Monitor arm สำหรับยึดจอเข้ากับผนัง เล่นหุ้น เล่นเกมส์ และอื่นๆ มากมายหลายรุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยึดจอรวมกัน เพื่อความสะดวก ใช้งานง่าย
View :   Sort :

ก่อนหน้า1ถัดไป
พบสินค้า 16 รายการ

 view
รหัส : MOUNT-W71150C
ขายึดจอ LCD ติดผนัง แบบหมุนได้ 15-27"
สำหรับยึดจอติดกับผนัง สามารถปรับหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนัก ได้ไม่เกิน 20 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-W7172AB
ขายึดจอแอลซีดี แอลอีดี แบบติดผนัง
สำหรับยึดจอติดผนัง เน้นควางคงทน แข็งแรง รองรับจอถึง 27 นิ้ว รับน้ำหนักได้ ไม่เกิน 20 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-W71170C
ขายึดจอ LCD Momitor ติดผนังปรับซ้ายขวา ก้มเงย
สำหรับยึดจอติดกับผนัง สามารถปรับหมุนซ้าย-ขวา ขึ้น-ลงและหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนักได้สูงสุด
12 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-7115AA
ขายึดจอแอลซีดี LCD TV แบบติดผนัง 15-37"
สำหรับยึดจอ LCD ขนาดใหญ่ ติดกับผนัง รับน้ำหนักได้สูงสุด 20 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : 7120DB
ขายึดจอ LCD TV ติดผนังปรับหน้าจอ ขึ้น-ลง
สำหรับยึดจอ LCD Monitor และ LCD TV
●ติดตั้งง่ายได้อย่างมั่นคงบนผนัง
●มาตรฐานการยึด VESA 100x100 หรือ 200x100 หรือ 200x200mm
●สามารถปรับองศาขึ้น-ลง(ก้มเงย)ได้ 15 องศา
●รองรับน้ำหนักได้ 25Kg ขนาดตั้งแต่ 26-37 นิ้ว
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-W72130B
ขายึดจอติดผนัง 2 จอ แบบเลื่อนซ้าย-ขวาได้
ที่ยึอจอติดผนัง 2 จอ แบบเลื่อนซ้าย-ขวาได้ 72130B สามารถต่อกันเป็นแนวยาวได้สวยงาม LCD 15-27"(10 Kgs)
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-77220S
ขายึดจอ ARM77220S แบบยึดโต๊ะ
Monitor Arm แบบยึด ขอบโต๊ะ สามารถปรับ ยืด เข้า-ออก และหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-77260S
ขายึดจอ LCD แบบยึดโต๊ะ Dual LCD
Monitor Arm แบบยึด ขอบโต๊ะ รองรับ 2 จอ สามารถพับ ยืดเข้า-ออก และหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-76420B
ขายึดจอแอลซีดี 2จอ แบบตั้งโต๊ะ
Monitor Arm แบบตังโต๊ะ 2 จอ ที่แขน ซ้าย-ขวา ปรับเลื่อนได้ และปรับหมุน 90 องศาได้ รองรับน้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 10Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-7647AB
ขายึดจอแอลซีดี 2จอ แบบตั้งโต๊ะ
Monitor Arm สำหรับ การทำงาน 2 จอ บน-ล่าง สามารถปรับ ก้ม-เงย หรือ ยึดจอ 1 จอแนวตั้งได้ รองรับน้ำหนักไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM76330B
ขายึดจอแอลซีดี แบบตั้งโต๊ะ 3จอ โค้งได้
Monitor Arm แบบตั้งโต๊ะ 3 จอ แขนซ้าย - ขวาปรับเลือน
ได้ ปรับหมุน 90 องศา รองรับนำหนักไม่เกิน 15 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM72230B
ขายึดจอแอลซีดี แบบยึดโต๊ะ 3จอ โค้ง 72230B
Monitor Arm แบบยึดขอบโต๊ะ 3 จอ แขนซ้าย - ขวาปรับเลื่อนได้ ปรับหมุน 90 องศา รองรับนำหนักไม่เกิน 15 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM76440B
ขายึดจอแอลซีดี 4 จอ แบบตั้งโต๊ะ
Monitor Arm แบบตังโต๊ะ 4 จอ ที่แขน ซ้าย-ขวา ปรับเลื่อนได้ ตามขนาดของจอ และปรับหมุน 90 องศาได้ รองรับน้ำหนักไม่เกิน 15Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM72260B
ขายึดจอแอลซีดี แบบยึดโต๊ะ 6จอ โค้งได้
Monitor arm 6 จอ แบบโค้ง ยึดขอบโต๊ะ รองรับจอใหญ่ สุดที่ 27 นิว พร้อมมุมมอง แบบโค้ง รองรับน้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 17 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM76360B
ขายึดจอแอลซีดี 6จอ แบบตั้งโต๊ะโค้งได้
Monitor arm 6 จอ แบบโค้ง วางบนโต๊ะ รองรับจอใหญ่ สุดที่ 27 นิว พร้อมมุมมอง แบบโค้ง รองรับนำหนักสูงสุด ไม่เกิน 17 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-7136HB
ขายึดจอ 2 จอ หันหลังชนกัน แบบยึดขอบโต๊ะ
สำหรับยึดจอ 2 จอ กับขอบโต๊ะแบบหันหลัง
ชนกัน รองรับน้ำหนักไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


ก่อนหน้า1ถัดไป