dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


คลิก เพื่อเข้าสูหมวดสินค้า
Wall mount
Qnap
Synology
MSI GAMING SERIES
WD My Cloud


สมัครงานรับสมัครพนักงาน

บริษัทฯกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับ
  พนักงานขาย   10 ตำแหน่ง
 ช่างเทคนิค  (มีประสบการณ์)  10 ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ธุรการ  5 ตำแหน่ง

 

 

 

       กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จำกัด ศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ ชั้น 3 ห้อง 3P37 โทร. 02-6420748-9

 

 

 

 

 

 


ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร :  *
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท) :  *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :  *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  *
เกิดวันที่ :  *
อายุ (ปี) :  *
สัญชาติ :  *
ศาสนา :  *
จังหวัดที่เกิด :
เลขที่บัตรประชาชน :  *
วันที่ออกบัตร :  *
วันที่ออกบัตร :  *
โทรศัพท์ :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
สถานะทางทหาร (เพศชาย) :
กรณีฉุกเฉินติดต่อบุคคลชื่อ :  *
ความสัมพันธ์ :  *
โทรศัพท์ :  *
ที่อยู่ที่ทำงาน :  *
โทรศัพท์ :  *
ชื่อ-นามสกุล บิดา :  *
อายุ (ปี) :
อาชีพ :
โทรศัพท์ :
ชื่อ-นามสกุล มารดา :  *
อายุ (ปี) :
อาชีพ :
โทรศัพท์ :
จำนวนพี่น้องทั้งหมด :
ข้อมูลพี่น้องทั้งหมด :
ประวัติทางการศึกษา (ล่าสุด) :
ชื่อสถานศึกษา :  *
วุฒิที่สำเร็จ :  *
วิชาเอก :  *
ปีที่จบ :  *
คะแนนเฉลี่ย :  *
ประวัติการทำงาน (ล่าสุด) ชื่อบริษัท :  *
ปีที่เริ่มทำ :  *
สิ้นสุด :  *
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
ประเภทกิจการ :
ตำแหน่ง :  *
สาเหตุที่ลาออก :
เงินเดือน (บาท) :  *
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถในการขับรถยนต์ : ไม่ได้
ได้
บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัทนี้ : ไม่มี
มี
ชื่อ-สกุล บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัทนี้ (ถ้ามี) :
ถ้าบริษัทฯ รับคุณเข้าทำงาน คุณสามารถเริ่มงานได้ :  *
ลงชื่อผู้สมัคร :  *
วันที่สมัคร :