ReadyPlanet.com

dot dot
บริษัท เจท คอมพิวเตอร์ พลัส จำกัด จำจำหน่าย Wall Mount Monitor arm สำหรับยึดจอเข้ากับผนัง เล่นหุ้น เล่นเกมส์ และอื่นๆ มากมายหลายรุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยึดจอรวมกัน เพื่อความสะดวก ใช้งานง่าย
View :   Sort :

ก่อนหน้า1ถัดไป
พบสินค้า 16 รายการ

 view
รหัส : MOUNT-W71150C
ขายึดจอ LCD ติดผนัง แบบหมุนได้ 15-27"
สำหรับยึดจอติดกับผนัง สามารถปรับหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนัก ได้ไม่เกิน 20 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-W7172AB
ขายึดจอแอลซีดี แอลอีดี แบบติดผนัง
สำหรับยึดจอติดผนัง เน้นควางคงทน แข็งแรง รองรับจอถึง 27 นิ้ว รับน้ำหนักได้ ไม่เกิน 20 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-W71170C
ขายึดจอ LCD Momitor ติดผนังปรับซ้ายขวา ก้มเงย
สำหรับยึดจอติดกับผนัง สามารถปรับหมุนซ้าย-ขวา ขึ้น-ลงและหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนักได้สูงสุด
12 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-7115AA
ขายึดจอแอลซีดี LCD TV แบบติดผนัง 15-37"
สำหรับยึดจอ LCD ขนาดใหญ่ ติดกับผนัง รับน้ำหนักได้สูงสุด 20 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : 7120DB
ขายึดจอ LCD TV ติดผนังปรับหน้าจอ ขึ้น-ลง
สำหรับยึดจอ LCD Monitor และ LCD TV
●ติดตั้งง่ายได้อย่างมั่นคงบนผนัง
●มาตรฐานการยึด VESA 100x100 หรือ 200x100 หรือ 200x200mm
●สามารถปรับองศาขึ้น-ลง(ก้มเงย)ได้ 15 องศา
●รองรับน้ำหนักได้ 25Kg ขนาดตั้งแต่ 26-37 นิ้ว
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-W72130B
ขายึดจอติดผนัง 2 จอ แบบเลื่อนซ้าย-ขวาได้
ที่ยึอจอติดผนัง 2 จอ แบบเลื่อนซ้าย-ขวาได้ 72130B สามารถต่อกันเป็นแนวยาวได้สวยงาม LCD 15-27"(10 Kgs)
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-77220S
ขายึดจอ ARM77220S แบบยึดโต๊ะ
Monitor Arm แบบยึด ขอบโต๊ะ สามารถปรับ ยืด เข้า-ออก และหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-77260S
ขายึดจอ LCD แบบยึดโต๊ะ Dual LCD
Monitor Arm แบบยึด ขอบโต๊ะ รองรับ 2 จอ สามารถพับ ยืดเข้า-ออก และหมุนจอแบบ 90 องศาได้ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-76420B
ขายึดจอแอลซีดี 2จอ แบบตั้งโต๊ะ
Monitor Arm แบบตังโต๊ะ 2 จอ ที่แขน ซ้าย-ขวา ปรับเลื่อนได้ และปรับหมุน 90 องศาได้ รองรับน้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 10Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-7647AB
ขายึดจอแอลซีดี 2จอ แบบตั้งโต๊ะ
Monitor Arm สำหรับ การทำงาน 2 จอ บน-ล่าง สามารถปรับ ก้ม-เงย หรือ ยึดจอ 1 จอแนวตั้งได้ รองรับน้ำหนักไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM76330B
ขายึดจอแอลซีดี แบบตั้งโต๊ะ 3จอ โค้งได้
Monitor Arm แบบตั้งโต๊ะ 3 จอ แขนซ้าย - ขวาปรับเลือน
ได้ ปรับหมุน 90 องศา รองรับนำหนักไม่เกิน 15 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM72230B
ขายึดจอแอลซีดี แบบยึดโต๊ะ 3จอ โค้ง 72230B
Monitor Arm แบบยึดขอบโต๊ะ 3 จอ แขนซ้าย - ขวาปรับเลื่อนได้ ปรับหมุน 90 องศา รองรับนำหนักไม่เกิน 15 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM76440B
ขายึดจอแอลซีดี 4 จอ แบบตั้งโต๊ะ
Monitor Arm แบบตังโต๊ะ 4 จอ ที่แขน ซ้าย-ขวา ปรับเลื่อนได้ ตามขนาดของจอ และปรับหมุน 90 องศาได้ รองรับน้ำหนักไม่เกิน 15Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM72260B
ขายึดจอแอลซีดี แบบยึดโต๊ะ 6จอ โค้งได้
Monitor arm 6 จอ แบบโค้ง ยึดขอบโต๊ะ รองรับจอใหญ่ สุดที่ 27 นิว พร้อมมุมมอง แบบโค้ง รองรับน้ำหนักสูงสุด ไม่เกิน 17 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-ARM76360B
ขายึดจอแอลซีดี 6จอ แบบตั้งโต๊ะโค้งได้
Monitor arm 6 จอ แบบโค้ง วางบนโต๊ะ รองรับจอใหญ่ สุดที่ 27 นิว พร้อมมุมมอง แบบโค้ง รองรับนำหนักสูงสุด ไม่เกิน 17 Kg
จำนวน :


 view
รหัส : MOUNT-7136HB
ขายึดจอ 2 จอ หันหลังชนกัน แบบยึดขอบโต๊ะ
สำหรับยึดจอ 2 จอ กับขอบโต๊ะแบบหันหลัง
ชนกัน รองรับน้ำหนักไม่เกิน 10 Kg
จำนวน :


ก่อนหน้า1ถัดไป